Surp Asdvadzadzin Patriklik Kilisesi (Meryem Ana Kilisesi)

Kilise, İstanbul Kumkapı semtinde bulunan İstanbul Ermenileri Patrikhanesine bağlı bir Gregoryan kilisesidir. Yapım tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Çıkan yangınlar sebebiyle birçok kez tamirattan geçmiş ve son tadilatlar 1902 ve 1985 yıllarında gerçekleştirilmiştir. Ayrıca içerisinde bir adet okul bulunmaktadır.

15 Ömer Naci Sokak 34140 İstanbul Turkey