KVKK

Ki̇şi̇sel veri̇leri̇n i̇şlenmesi̇ne yöneli̇k aydinlatma metni̇

Kişisel Verilerinin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile Eresin Turizm İthalat İhracat İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Eresin”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

1. Kişisel Verilerinizi Toplanma Yöntemimiz ve Hukuki Sebepler

İşbu Aydınlatma Metni’nde ifade edilen Kişisel Veri işlemeleri KVKK, ilgili mevzuat ve Eresin Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na uygun surette gerçekleştirilmektedir. Kişisel Verilerinizin korunmasına yönelik politikamıza internet sitemizi ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

KVKK gereğince, aşağıda sayılanlar ve bunlara ileride eklenebilecek sair kanallar vasıtasıyla Kişisel Verilerinizi otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde aşağıdaki yöntemlerle toplamakta ve KVKK Madde 5.1, Madde 5.2, Madde 6.2 ve Madde 6.3 kapsamında işlemekteyiz:

 • www.eresin.com.tr adresli internet sitelerimiz başta olmak üzere sair internet sitelerimiz (“İnternet Siteleri”), mobil ve sair uygulamalarımız ve bir Eresin Grup Şirketine ait diğer tüm çevrim içi mecralar (“Medya Araçları”) üzerinden veya İnternet Sitelerinde cihazlarınızla iletişim sağlayan çerezler (“Çerez”) kanalıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla elektronik olarak,

 • Eresin yönetimindeki tüm oteller (“Oteller”) kanalıyla, otomatik veya otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak,

 • Çeşitli sosyal medya kanalları üzerinde Eresin adına işletilen hesaplar (“Sosyal Medya”) kanalıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla elektronik olarak,

 • E-posta adreslerimiz (“E-posta”) üzerinden yürütülen yazışmalar, Eresin’e yönelik sair amaçlarla gönderilen kısa mesajlar (“SMS”) veya multimedya mesajları (“MMS”) dahil sair iletişim yöntemleri ile her türlü iletişim araçları (“İletişim Araçları”) kanalıyla, otomatik veya otomatik olmayan yollarla yazılı, sözlü veya elektronik olarak,

 • Eresin yahut Eresin’in hizmet aldığı şirketler tarafından yönetilen çağrı merkezlerimiz (“Çağrı Merkezi”) kanalıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla sözlü veya elektronik olarak,

 • Eresin’in hizmet verdiği yahut hizmet aldığı grup şirketleri, iş ortakları, üretici firmalar veya hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler kanalıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla sözlü veya elektronik olarak.

2. Veri Sorumlusunun Kimliği

Yukarıda anılan kanallar vasıtasıyla paylaştığınız Kişisel Verileriniz bakımından Veri Sorumlusu İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 335510 sicil numarası ile kayıtlı, 354005078200026 Mersis numaralı, şirket merkezi Mevlanakapı Mah. Millet Cad. No:186, Fatih/İstanbul adresinde bulunan Eresin Turizm İthalat İhracat İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’dir.

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

İşbu Aydınlatma Metni’nde anılan kanallardan, anılan yöntemlerle toplanan Kişisel Verileriniz aşağıdaki amaçlar dahilinde Eresin tarafından işlenmektedir:

(a) KVKK Madde 5.2 ve Madde 6.3 kapsamında;

 • (i) Kanuni yükümlülüklerimizi (vergi mevzuatı, tüketicilerin korunmasına yönelik mevzuat, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, borçlar kanunu, ticaret kanunu ve sair mevzuat, telekomünikasyon mevzuatı, bankacılık mevzuatı gibi) yerine getirmek amacıyla: e-fatura, e-arşiv kapsamında yahut tüketici mevzuatının gerekli kıldığı durumlarda verilerinizin işlenmesi ve ilgili düzenleme kapsamında atfedilebilecek her türlü sair işlemeler ile 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu gereğince, otellerimizde konaklayan misafirlerimizin kimlik bilgilerinin kanuni yükümlülüğümüz çerçevesinde kolluk kuvvetlerine bildirilmek üzere işlenmesi örnek verilebilir.

 • (ii) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız halinde veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan sizin yahut bir başkasının hayat veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olan amaçlarla: meydana gelen bir vaka sonucunda Kişisel Verilerinizin bilinciniz yerinde olmaksızın işlenmesi ve ilgili düzenleme kapsamında atfedilebilecek her türlü sair işlemeler örnek verilebilir.

 • (iii) Bir sözleşmenin kurulması veya ifası amacıyla: İnternet Siteleri üzerinden sipariş edilen veya satın alınan ürün ve hizmetlerin tarafınıza sağlanması, bu kapsamda gerekli durumlarda iletişime geçilmesi, POS kullanımı, iade işlemleri, nakliye hizmetleri, elektronik ticaret kapsamında mesafeli satım sözleşmesinin kurulması, ürün yahut hizmet satışı, tedarik edilmesi, teslimi gibi yükümlülüklerimizin ifası kapsamında ve ilgili düzenleme kapsamında atfedilebilecek her türlü sair işlemeler örnek verilebilir.

 • (iv) Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla İnternet Siteleri, İletişim Araçları yahut Çağrı Merkezi üzerinden Eresin ürün ve hizmetlerine ilişkin sizden gelecek soru, şikâyet ve bildirimlerin cevaplanması ve çözüme kavuşturulması ve şikayetleriniz kapsamında Eresin ile paylaştığınız sağlık raporları kapsamında işlemeler ve ilgili düzenleme kapsamında atfedilebilecek her türlü sair işlemeler örnek verilebilir.

 • (v) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla: satış hizmeti kapsamında kayıtların delil olarak tutulması kapsamında yapılan işlemeler ve ilgili düzenleme kapsamında atfedilebilecek her türlü sair işlemeler örnek verilebilir.

 • (vi) Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeksizin, meşru menfaatlerimizi korumak amacıyla: otellerde güvenliğin sağlanması ve size sunulan hizmetin kalitesinin ölçülmesi amacıyla gerektiğinde görüntü kaydı alınması, bu kapsamda ilettiğiniz taleplerinizin değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulması gibi işlemeler ve ilgili düzenleme kapsamında atfedilebilecek her türlü sair işlemeler örnek verilebilir.

Ayrıca alenileştirdiğiniz Kişisel Verileriniz de açık rızanız olmaksızın yukarıda belirtilen sair amaçlarla işlenebilmektedir. Sosyal Medya kanalları, internet siteniz ve sair mecralarda alenileştirmiş olduğunuz Kişisel Verileriniz tarafımızca işlenmesi ve ilgili düzenleme kapsamında atfedilebilecek her türlü sair işlemeler bu duruma örnek gösterilebilir.

(b) Yukarıdaki kanallardan, yine yukarıda ifade edilen yöntemlerle toplanan Kişisel Verileriniz KVKK Madde 5.1 ve Madde 6.2 kapsamında açık rızanızın alınması şartı ile aşağıdaki amaçlarla da işlenebilir:

 • (i) İnternet reklamcılığı, Targeting, re-targeting (=hedefleme ve yeniden hedefleme), çapraz satış, kampanya, fırsat ve ürün/hizmet reklamları gibi size özel ürün ve hizmetlere yönelik fırsatların sunulması ve CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) çalışmalarının yürütülmesi amacıyla işlenmesi,

 • (ii) Sadakat programı ve üyelik hizmetleri kapsamında işlenmesi,

 • (iii) İnternet Siteleri ziyaretiniz esnasında kişiye özel içerik sağlanması amacıyla işlenmesi,

 • (iv) yeni ürün ve hizmet modellerinin oluşturulması amacıyla işlenmesi,

 • (v) elektronik ticari iletilerin (kampanya, newsletter, müşteri memnuniyet anketleri, ürün ve hizmet reklamları gibi) gönderimi amacıyla işlenmesi,

 • (vi) hediye ve promosyon ve sair dergi/süreli yayın gönderimi amacıyla işlenmesi,

 • (vii) kurumsal iletişim ve bu kapsamda sair etkinlik ve davetlerin düzenlenmesi ve bunlar hakkında bilgilendirme yapılması amacıyla işlenmesi,

 • (viii) aldığınız SPA hizmeti kapsamında, özellikle masaj ve buhar odası için sağlık koşullarınıza sakınca yaratmayacak durumların tespiti ve sizin için en iyi hizmetin verilmesini sağlamak amacıyla kişisel sağlık verilerinizin işlenmesi,

 • (ix) Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeksizin, meşru menfaatlerimizin korunması amacıyla işlenmesi.

4. Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

İşbu Aydınlatma Metni’nde anılan kanallar vasıtasıyla Eresin ile paylaşmış olduğunuz Kişisel Veriler, KVKK başta olmak üzere Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

5. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurtdışına Aktarılması

Eresin, işbu Aydınlatma Metni’nde anılan kanallardan, anılan yöntemlerle toplanan Kişisel Verilerinizi, KVKK ve sair mevzuat kapsamında ve işbu Aydınlatma Metni’nde anılan amaçlar dahilinde üçüncü kişilere veya yurtdışına aktarabilir. Kişisel verileriniz:

 • (a) Yukarıda KVKK Madde 5.2 ve Madde 6.3 kapsamında belirlenen amaçların varlığı halinde, yurtiçinde ve başta AB ülkeleri, Amerika, İngiltere, OECD ülkeleri, Hindistan, Çin ve Rusya olmak üzere yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), güvenlik, çağrı merkezi gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilerle, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan Grup Şirketleri, iş ortakları, tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflar ile yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir;

 • (b) Yukarıda KVKK Madde 5.1 ve Madde 6.3 kapsamında yurtiçinde ve başta AB ülkeleri, Amerika, İngiltere, OECD ülkeleri, Hindistan, Çin ve Rusya olmak üzere yurtdışında bulunan belirlenen amaçlar bakımından açık rızanızın alınması şartı ile, pazarlama şirketleri, Grup Şirketleri, pazarlama desteği veren üçüncü kişi hizmet firmalarına (e-posta gönderimi, kampanya oluşturulması amacı ile reklam firmaları, CRM desteği veren firmalara açık rızanıza istinaden aktarılabilmektedir.

Ayrıca açık rızanıza istinaden Eresin’in bir kısmının veya varlıklarının (marka, alan adı ve sair ticari işletme unsurları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) satılması durumunda Kişisel Verileriniz devralan gerçek ya da tüzel kişilere, bunların paydaşları, iş ortakları, aracıları, danışmanları da dahil olmak üzere yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere devrin gerektirdiği ölçüde aktarılabilir, işlem sürecinde bu üçüncü kişiler tarafından gerekli değerlendirmenin yapılması ile sınırlı ölçüde işlenebilir ve devir halinde devralan taraf varlıklarla birlikte bu varlıklara bağlı değerler olan Kişisel Verilerinizi kendisi veri sorumlusu olacak şekilde işlemeye devam edebilir.

6. Kişisel Verilerinize Erişim ve KVKK Kapsamında Haklarınız

KVKK madde 11 uyarınca Eresin’e başvurarak;

 • (a) Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • (b) Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • (c) Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • (d) Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • (e) Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • (f) Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • (g) Kişisel Verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • (h) İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,

 • (i) Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi İnternet Sitemizde yer alan formu doldurarak veya kendi talebinizi Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen şartları taşıyacak şekilde oluşturarak aşağıda verilen ve zaman zaman değişebilecek olan e-posta adresimize bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizden göndereceğiniz e-posta ile (lütfen sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizi kontrol ediniz) veya güvenli elektronik imzalı veya mobil imzalı olarak kep adresimize yahut yine aşağıda yer alan ve zaman zaman değişebilecek olan posta adresimize ıslak imzalı bir dilekçe ile elden ya da noter aracılığıyla teslim edebilir ve ileride bunlara eklenebilecek Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle gönderebilirsiniz. Lütfen güncel başvuru yöntemlerini başvuru öncesinde mevzuattan teyit ediniz. Eresin, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerin Eresin tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin ayrıca bir maliyet doğması hâlinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretler Eresin tarafından talep edilebilir.

Unvan: Eresin Turizm İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.

Posta adresi: Topkapı Mah. Turgut Özal Bulv. Millet Cad. No:186 Fatih - İSTANBUL

E- posta adresi: kvkk@eresinhotels.com.tr

Website: www.eresin.com.tr

İletişim: +90 212 631 1212

Mersis No: 0354-0050-7820-0015

Kep adreseresinturizm@hs01.kep.tr

Kişisel verileriniz ile ilgili tüm müracaatlarınızı web sitemizdeki KVKK başvuru formu ile forumda belirtilen kanallardan yapabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için KVKK politikamızı ve çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.