Kanlı Kilise

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Doğu Ortodoks Kilisesidir. İlk defa 7. yüzyılda manastır olarak inşa edilmiş ve Latin İmparatorluğu döneminde 4. Haçlı Seferleri sırasında yıkılmıştır. Ardından şehrin Bizanslılar tarafından fethedilmesinden sonra 1261 yılında basit ve tek katlı olarak tekrar inşa edilmiştir. Günümüzdeki manastır ve kilise 1281'de Maria Palaiologina tarafından yaptırılmış fakat genellikle halka açık değildir.

No:1 Tevkii Cafer Mektebi Sokak 34087 İstanbul Turkey