Eresin Hotels Express ve Sürdürülebilirlik

Turizm ve Çevre
Turizm ve çevre arasındaki bağlantıyı temsil eden kavramlar bu ikisidir. Çevre bir turizm kaynağı olmakla birlikte turizmden en çok etkilenen çevredir. Bu bağlantıların gerekli olduğu ve turizmin sağlıklı bir çevreye bağlı olduğu açıktır.

Bu bakış açısına göre çevre, her faaliyetin her yönünü etkiler.

Bir turizm faaliyeti kötü yönetilirse, çevre ve manzara üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Ayrıca hava, su ve toprak gibi doğal kaynakları kirleterek halk sağlığını tehlikeye atabilir. Doğal ortamın çekiciliğini günümüzde ve gelecekte koruyabilen turizm dostu alanlar, insan bileşenlerini doğal peyzaj ve mimari özellikleriyle uyumlu bir şekilde bütünleştirdiklerinde sektörün finansal getirilerinden daha iyi yararlanabilecektir.
Turizm ve çevre, her birinin diğerinin yaratıcı olma becerisini nasıl etkilediğini ve aynı zamanda çevreye zarar verdiğini gösteren ilişkilere sahiptir. Bununla birlikte turizm çevreyi korur. Bu durum turizm ve çevre ilişkileri arasında bir çelişki olduğunu gösterirken, aynı olayın birbirini tamamlayıcı özelliğinden ve turizmin iyi organize edilmiş yapısından dolayı çevrenin etkin bir şekilde korunmasına da hizmet etmektedir.

Çevre üzerinde en büyük pozitif etkiye sahip olmak ve olumsuz etkilerini en aza indirerek uzun vadeli kalkınmayı sağlamak için turizmin ekonomik olarak sürdürülebilir olması gerekir.

Sürdürülebilirlik Neden Önemli?

Çevremizde kaynaklar ve kaynak kapasitesi sınırlıdır. Ancak insan davranışları bir bütün olarak incelendiğinde bu kaynakların sınırsızmış gibi kullanıldığı keşfedilmiştir. Bununla birlikte, tüketici bilinci arttıkça ve daha fazla insan çevreye duyarlı hale geldikçe, çevre dostu ürünlere olan talep artmaktadır. Bu durum firmaların üzerinde daha fazla duyarlı olma baskısını oluşturmakla birlikte markalarını oluşturma, rekabet avantajı elde etme, maliyetleri düşürme ve karlarını artırma şansı da vermektedir.

Turizm için doğal, tarihi, kültürel ve coğrafi kaynaklar gereklidir. Konaklama sektöründe bu kaynakların tamamı hammadde olarak değerlendirilmekte ve ürün geliştirme ve pazarlamada kullanılmaktadır.

Bir destinasyonu tanıtırken, "çevresel kalite" esastır. Bir yerin çevresel zenginliği, değerleri ve tercih edilebilirliği ile olumlu yönde ilişkili olduğu kanıtlanmıştır. Yani çevre değerleri turizmin temeli olduğu için çevre sorunu olan bir yere kimse seyahat etmeyecektir. Diğer bir deyişle, turizmin temeli çevresel değerler olduğu için kimse çevre sorunu olan bir yere seyahat etmeyi tercih etmeyecektir. Ek olarak, olumsuz çevre koşullarına sahip bölgelerde turizm faaliyetleri uzun vadede sürdürülememektedir. Turist talebine yanıt vermek ve sürdürmek turizm yatırımcılarının, işletmecilerinin ve personelinin sorumluluğundadır. Son olarak, kısa vadeli kazanımlara odaklanmak yerine, uzun vadeli uygulanabilir, ziyaret edilebilir ve tabii ki sürdürülebilir turizm yaratmak hedeflenmelidir.
Sürdürülebilirlik Politikalarımız ve Faaliyet Raporumuz

Eresin Hotels, sürdürülebilir kalkınma için başarılı organizasyonlar ve kurumsal güvencenin bir arada olması gerektiği konusunda kararlıdır. Müşterilerimizin, ekip arkadaşlarımızın, çevrenin, yakın çevremizin ve tüm tüketicilerimizin faaliyetlerimizi anlaması ve fayda sağlaması için işimizin her alanında sürdürülebilirliği sağlamaya çalışıyoruz.

  • Sürdürülebilirlik politikalarımızı ve faaliyet raporumuzu buradan görüntüleyebilirsiniz
  • Biyoçeşitlilik eylem planımızı buradan görüntüleyebilirsiniz
  • GSTC sertifikamızı buradan görüntüleyebilirsiniz