Privacy Policy

Gizlilik Politikası

Kişisel bilgileriniz takip eden konularda olmak üzere bizim tarafımızdan otomatik veye elle bilgi işlenmektedir: a)isteğiniz karşılamak üzere (başka bir onaya gerek olmadan) ve ilgili aktiviteler b) pazarlama promosyonel aktiviteleri ve bizim organizasyonumuzca sunulan hizmet ve ürünler hakkındaki bilgilerin iletilmesi (ek onay alınarak).

Bilgi gönderimi zorunlu değil ancak isteklerinizi karşılamak için gereklidir. Bilgileriniz kontol altındaki veya ilgili diğer şirketlere gönderilebilir. Bilgileriniz kamuya açık yayınlanamaz ve iletilemez.

Son olarak, hatırlatmak isteriz ki, ilgili yasanın 7 maddesindeki kişisel bilgilerinizin korunması hakkındaki haklarınızı (erişim, değiştirme veya kullanımına itiraz vs.) bilgi işleme konusundaki yetkili kişi ile yazışarak görüşebilirsiniz: Eresin Hotels Topkapı, info@eresintopkapi.com.tr

YUKARI