Privacy Policy

Gizlilik Politikası

Eresin Hotels Web Siteleri Gizlilik Politikası

Eresin Hotels olarak, tüm dünyada üstün düzeyde ürünler, hizmetler ve deneyimler sunmaya çalışıyoruz. Kurumunuza, daha da önemlisi sadakatinize değer veriyoruz. Gizliliğin önemli bir konu olduğunu kabul ediyoruz. Bu Küresel Gizlilik Politikası’nı (bu “Politika”), bu siteyi ziyaret ettiğinizde topladığımız kişisel bilgilere ilişkin uygulamalarımızı açıklamak için geliştirdik. Bazı bölgelerdeki yasalar, kişisel bilgi toplamanın başka yöntemlerle de yapılabileceğinin açıklanmasına yönelik beyanda bulunmayı gerektirmekte olup; söz konusu bölgelerle ilgili olarak, bu Politika aynı zamanda web sitelerimiz dışındaki kaynaklardan kişisel bilgileri elde etmeyle ilgili uygulamalarımızı da (örneğin, yazılı veya sözlü iletişimlerden ya da otellerimizden birini ziyaret ettiğinizde elde edilen bilgiler yoluyla) açıklamaktadır.

Kendinizle ilgili kişisel bilgileri bize vermeden önce lütfen bu Politikayı dikkatli bir şekilde okuyun. Ayrıca, havayolları, otomobil kiralama şirketleri, diğer hizmet sağlayıcılar, paket gezi turları düzenleyen veya sunan şirketler, pazarlama ortakları ya da müşteriler gibi üçüncü tarafların talimatları altında toplanan ve bunlara tabi kişisel bilgileri işleme koyma sürecimizde bu Politikanın uygulanmadığını lütfen not edin.

Topladığımız Kişisel Bilgiler

Her karşılaşma noktasında veya konukla iletişime geçilen her yerde kişisel bilgi toplayabiliriz. Bizimle paylaşmayı seçebileceğiniz başka bilgilere ek olarak, bu kişisel bilgiler şunları içerebilir: adınız ve iletişim bilgileriniz; doğum tarihiniz; tercih ettiğiniz iletişim yöntemleri; ticari adınız, unvanınız ve iş adresiniz; kredi kartınızın arkasındaki üç basamaklı kod numarası dahil olmak üzere kredi kartı bilgileri; üye numarası, bağlı olunan sürekli uçuş veya seyahat ortağı programı; geliş ve gidiş tarihi; oda ve tatil tercihleri; seyahat geçmişiniz ve ayırttığınız otel, havayolu ve araba kiralama paketlerinize ait bilgiler. Aynı zamanda, adları ve sürekli uçuş numaraları ile kiralanan arabanın sürücüsünün yaşı dahil olmak üzere grup yolcularla ilgili bilgileri de kaydedebiliriz.

Ayrıca, aşağıda belirtilen yollar sayesinde Eresin Hotels ile iletişime geçtiğinizde diğer kişisel bilgileri de toplarız:

 • Toplantı ve etkinlik (örneğin, düğünler) planlama için çevrimiçi bir profil yaratmak isterseniz, toplantı ve etkinlik özelliklerini, etkinliğin tarihini, konuk sayısını, konuk odalarıyla ilgili ayrıntıları, kurumsal etkinlikler için ise organizasyonunuzla ilgili bilgileri (ad, yıllık bütçe, yıllık sponsorlu etkinlik sayısı) kaydediyoruz.

 • Bu site bazen sizin elektronik kartpostal göndermenizi veya bir arkadaşınızla mesajlaşmanızı sağlayan bir özellik sunabilir. Bu özelliği kullanmayı seçerseniz, sizden eklemek istediğiniz herhangi bir mesaj metniyle birlikte, alıcının adı ve e-posta adresini de isteyeceğiz. Bu özelliği kullanmakla, bu amaç için alıcı adı ve e-posta adresini kullanmaya ve bunları bize vermeye yetkili olduğunuzu temin ediyorsunuz.

Sizinle İlgili Toplanan Kişisel Bilgilerin Kullanımı

Kişisel bilgilerinizi, Eresin Hotels'den talep ettiğiniz hizmetleri sağlamak ve şu işlemleri kolaylaştırmak için kullanıyoruz: rezervasyonlar; tatil paketi satın alma; uçak bileti rezervasyonları ve araba kiralama işlemleri ve diğer işlemler. Kişisel bilgileri aynı zamanda size toplantı ve etkinlik planlama hakkında bilgi sağlamak ve idari amaçlar için belli hesap bilgilerine erişiminizi kolaylaştırmak için de kullanırız. Ayrıca, bu bilgileri şu amaçları gerçekleştirmek için kullanabiliriz: Eresin Hotels'in hizmetlerini geliştirmek; size umduğunuz düzeyde bir konukseverlik göstermek ve sitenin sizin ilginizi çekmesini sağlamak. Bu bilgileri, size bültenleri, promosyonları ve özel ürünleri göndermek ve çevrimiçi anketler, piyangolar, çekilişler ya da e-posta, telefon veya posta yoluyla başka yarışmalar düzenlemek için de kullanırız. Eresin Hotels'de çalışmak için başvuru yaparsanız, bize verdiğiniz kişisel bilgileri iş başvurunuzu işleme koymak için kullanırız.

Kişisel Bilgileri Nasıl Paylaşırız

Dünya çapında bir şirket olarak, İstanbul’da Eresin Hotels’den beklediğiniz hizmet düzeyini sağlamaya çalışırız. Bu hizmeti sağlamak için, kişisel bilgilerinizi, Eresin Hotels şirketler grubunun diğer üyeleri, acenteler, yönetilen oteller veya hizmet sağlayıcılar ile paylaşabiliriz; ancak Eresin Hotels size ait kişisel bilgilerin bu Politikada belirtildiği gibi işlem görmesini sağlamak için gerekli adımları atacaktır.

 • Eresin Hotels Şirketler Grubu: Yukarıda belirtilen amaçlar için kişisel bilgileri müştereken kullanabilecek Eresin Hotels Şirketler Grubu ile kişisel bilgileri paylaşabiliriz. Eresin Oteller Grubu, müştereken kullanılan kişisel bilgilerin yönetiminden kısmen sorumludur.

 • İmtiyazlı Oteller, Yönetilen Oteller, Devre Mülk ve Devre Tatil: Kişisel bilgileri, size hizmet sağlamak için imtiyazlı oteller, sahibi olmadığımız ama yönettiğimiz oteller, devre mülk veya devre tatil kuruluşlarıyla paylaşabiliriz.

 • Elektronik Faturalandırma Programı: “eFolio Programı”na katılırsanız, fatura bilgisi kredi kartı sağlayıcısıyla paylaşılacaktır; kurumsal bir kredi kartı kullanıyorsanız fatura bilgisi muhtemelen işvereninizle paylaşılacaktır.

 • Grup Etkinlikleri ve Toplantılar: Bir grup etkinliği veya toplantısı çerçevesinde Eresin Hotels'i ziyaret ediyorsanız, toplantı ve etkinlik planlaması için toplanan bilgiler bu toplantı ve etkinliklerin organizatörleri ve gerekli olan durumlarda, toplantıya veya etkinliğe katılan veya bunları organize eden konuklarla paylaşılabilir.

 • İş Ortakları: Zaman zaman, ortak sponsorluk veya ortak marka temelinde promosyon, ürün ve hizmet sağlamak için başka şirketlerle ortaklık yapabilir ve bilgileri ortak sponsorla paylaşabiliriz. Örneğin, kendi sitemizde diğer şirketlerle birlikte piyangolar, çekilişler ve yarışmalara ortak sponsorluk sağlayabilir veya başka şirketler tarafından sponsor olunan piyango ve yarışmalarda ödül verebiliriz. Bu piyango ve yarışmalardan birine katılırsanız, bilgilerinizi ortak sponsorla veya üçüncü taraf sponsoruyla paylaşabiliriz.

 • Yerinde Hizmetler: Kişisel bilgileri, spa uygulamaları, restoranda yemek hizmetleri gibi hizmetler sağlayan yerinde hizmet sağlayıcıları ile paylaşabiliriz.

 • Hizmet Sağlayıcılar: Kişisel bilgilerin paylaşılmasını gerektiren kredi kartı faturalandırma ve rezervasyon hizmetlerini idare etme gibi bazı ürün ve hizmetleri sağlama, havayolu ve araba kiralama paketleri, haber iletişimi ve e-posta ve doğrudan posta yoluyla promosyon ve işlemle ilgili malzemeleri dağıtma, kredi kartı işlemleri, veri hijyen ve geliştirme hizmetleri, piyango, çekiliş, yarışma ve müşteri anketlerini sağlama gibi web sitelerimizle bağlantılı hizmetleri sunarken hizmet sağlayıcılara güveniriz. Eresin Hotels, uygun görüldüğü halde, kişisel bilgileri hizmet sağlayıcılarla paylaşacaktır.

 • Ticari İşlemler: İşimizi geliştirirken, işletme ve varlıklarımızı satabilir, satın alma, yeniden yapılandırma ve yeniden düzenleme işlemleri yapabiliriz. Eresin Hotels; birleşme, konsolidasyon, satış, tasfiye veya varlıkların transferi halinde toplanan bilgileri, tamamen kendi takdirine bağlı olarak ancak bunlarla sınırlı kalmamak şartıyla, bir veya daha fazla iştirake veya iştirak olmayan üçüncü taraflara transfer edebilir, satabilir veya temlik edebilir.

 • Diğer: Ayrıca, Eresin Hotels sizi önceden haberdar ederek ya da etmeyerek, aşağıdaki durumlar gerektirdiğinde kişisel bilgileri açıklayabilir: (i) mevzuata uyum sağlamak; (ii) devletin tahkikatlarına veya kamu kurumlarından gelen taleplere cevap vermek; (iii) geçerli yasal sürece uymak; (iv) Eresin Hotels'in, site ziyaretçilerinin, konukların, işçilerin veya kamunun haklarını, gizliliğini, güvenliğini ve malvarlıklarını korumak; (v) üstleneceğimiz zararları sınırlandırmak veya mevcut tazminatlara ait taleplerde bulunmak; (vi) Site Kullanım Sözleşmemizi uygulamak ve (vii) acil bir duruma yanıt vermek.

Hassas Bilgi

“Hassas bilgi” terimi, sizin ırksal ve etnik kökeniniz, siyasi görüşleriniz, dininiz veya diğer inançlarınız, sağlık durumunuz, sabıka kaydınız ve sendika üyeliğiniz ile ilgili bilgileri içerir. Gönüllü olarak temin etmediğiniz sürece, genellikle hassas bilgileri toplamıyoruz. Sizin tarafınızdan verilen sağlık konusundaki bilgileri, size daha iyi hizmet vermek ve özel ihtiyaçlarınızı karşılamak için münhasıran kullanabiliriz.

Çocuklarla İlgili Kişisel Bilgiler

18 yaşın altındaki bireylerden kasıtlı olarak kişisel bilgi toplamıyoruz. Ebeveyn veya kanuni vasi olarak, çocuklarınızın sizin izniniz olmaksızın kişisel bilgi vermesini lütfen engelleyin.

Kişisel Olmayan Bilgiler

Bu siteyi ziyaret ettiğinizde ve bu siteyle etkileşime geçtiğinizde, Eresin Hotels ve Eresin Hotels'in hizmet sağlamak için sözleşme yaptığı üçüncü taraflar kişisel olmayan bilgileri (örneğin, ziyaret ettiğiniz site sayfalarının listesi) toplayabilir.

Pek çok başka sitenin yaptığı gibi, bizim sitemiz de ilgi alanlarınıza uygun içerik sunmaya, rezervasyonlarınız ve taleplerinizi işleme koymaya ve/veya ziyaret biçimlerinizi analiz etmeye yardımcı olmak için “tanımlama bilgileri” veya diğer teknolojileri kullanmaktadır. Tanımlama bilgileri, kendi başlarına sizin bireysel kimliğinizi ifşa etmek için kullanılamazlar. Bu bilgi, sitemizi ziyaret ettiğinizde sunucularımızın sizi değil ama tarayıcınızı tanımlamasına yardımcı olur. Tanımlama bilgilerini bilgisayarınızdan kaldırmak isterseniz, tarayıcınızı (tanımlama bilgilerinin nasıl silineceğini öğrenmek için tarayıcınızın “yardım” menüsüne bakın) kullanarak bu bilgileri silebilirsiniz.

Sitemizi ne zaman ziyaret ettiğinizi bilmek için, “piksel etiketleri”, “web beacon”, “temiz GIF'ler” veya benzer yöntemler (toplu olarak, “piksel etiketleri”) kullanarak veri toplayabiliriz. Piksel etiketleri sayesinde, sizin çevrimiçi deneyiminizi geliştirmek ve trafik biçimlerini (müşterilerin ziyaret zamanı ve sıklığı) anlamak için kullanılabilecek kişisel olmayan bilgiler veya toplu bilgiler (örneğin, alan adı, tarayıcı sürümü ve URL'niz) elde ederiz.

Ayrıca, Sitelerde reklam hizmeti vermek için üçüncü taraf reklam şirketlerini de kullanabiliriz. Lütfen bu üçüncü taraf reklam verenlerin de, tarayıcınızın hangi reklamları gördüğü ve reklamlar verildiğinde hangi site sayfalarını görüntülediğinizi kaydetmek için başka yöntemlerin yanı sıra, tanımlama bilgileri, piksel etiketleri ve diğer teknolojileri kullanabileceğini unutmayın. Eresin Hotels, bu teknolojinin kullanımını ve sonuçta elde edilen bilgiyi kontrol etmediği gibi üçüncü tarafların eylemlerinden ve politikalarından da sorumlu değildir.

Kişisel olmayan bilgiler bizzat sizi tanımlamadığı için, bu tip bilgileri herhangi bir amaç için kullanabilir veya açıklayabiliriz. Bazı durumlarda, kişisel olmayan bilgileri kişisel bilgilerle birleştirebiliriz (örneğin tanımlama bilgilerine e-posta adresleri koymak gibi). Kişisel olmayan herhangi bir bilgiyi kişisel bilgiyle birleştirirsek, birleşmiş haldeki bilgi, bizim tarafımızdan bu Politikaya uygun bir şekilde kişisel bilgi olarak değerlendirilecektir.

Üçüncü Taraf Web Sitelerine Bağlantılar

Sitemiz üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar içerebilir. Lütfen, söz konusu üçüncü tarafların söz konusu veri ve bilgileri toplaması, kullanması, muhafaza etmesi, paylaşması veya açıklamasıyla ilgili hiçbir sorumluluğumuz bulunmadığını unutmayın.

Üçüncü taraf sitelerine bilgi verirseniz, bu durumda o sitelerin gizlilik politikası ve hizmet hükümleri geçerli olacaktır. Kişisel bilgilerinizi vermeden önce, ziyaret ettiğiniz web sitelerinin gizlilik politikalarını okumanızı öneririz.

Kişisel Bilgilerin Korunması

Eresin Hotels, aşağıdakileri sağlamak için uygun önlemleri alacaktır: (i) toplanan kişisel bilgileri yetkisiz erişim, ifşaat, tahrif veya tahribe karşı korumak, ve (ii) kişisel bilgileri doğru ve güncel bir biçimde ve geçerli mevzuata uygun halde saklamak. Ayrıca, iştiraklerimizin ve hizmet sağlayıcılarımızın kişisel bilgilerinizin gizliliğini muhafaza etmek için gereken çabayı göstermelerini sağlamaya da çalışmaktayız. Çevrimiçi işlemler için, sitemiz aracılığıyla bize gönderdiğiniz kişisel bilgileri korumak için teknoloji kullanıyoruz. Ne yazık ki, hiçbir güvenlik sisteminin veya İnternet üzerinden veri aktarma sisteminin bütünüyle güvenli olduğu yolunda bir garanti verilemez.

Kendinize ait bilgilerin gizliliğini korumak için, bize göndereceğiniz hiçbir e-postaya önemli kişisel bilgilerinizi eklememenizi öneririz. Lütfen, kredi kardı numarası veya herhangi bir önemli bilgileri bize e-posta yoluyla göndermeyin.

Kişisel Bilgilerin Değiştirilmesi

Yasalarca gerekli kılınan ölçüde, sizinle ilgili muhafaza ettiğimiz kişisel bilgiler hakkında sizi bilgilendirmemizi isteyebilirsiniz veya uygun hallerde, etkin veri tabanımızda sakladığımız size ait kişisel bilgileri güncellememizi, düzeltmemizi ve/veya saklamamızı bizden talep edebilirsiniz. Yasalarca belirtilen süre içinde gerekli tüm güncelleme ve değişiklikler tarafımızdan yapılacak olup, yasaların izin vermesi halinde, talebinizi karşılama masrafı olarak uygun bir ücret alabiliriz. Bu tip talepler yazılı olarak aşağıdaki adrese gönderilmelidir: Eresin Taxim & Premier Hotel, Topçu Cd. No.16, 34437 Taksim - İstanbul. Size ait bilgilerin gizliliğini korumak amacıyla, yalnızca kaydettiğiniz veya bize verdiğiniz e-posta adresine gönderilen talepleri karşılayabiliriz. Lütfen, bunun dışında bir yoldan talepte bulunmanız halinde, size alışmış olduğunuz kalite ve çeşitlilikte hizmet sunamayabileceğimizi unutmayın.

Ayrıca, yasalarca gerekli kılınan bazı durumlarda, Eresin Taxim & Premier Hotel, Topçu Cd. No.16, 34437 Taksim - İstanbul adresine yazılı talebinizi yollayarak, sizinle ilgili kişisel bilgileri iş ortaklarımızla paylaşmaya son vermemizi veya kişisel bilgilerinizin haksız yollardan elde edildiği veya yasaları ihlal ederek kullanıldığı nedenine dayanarak kişisel bilgilerinizin kullanımının sona erdirilmesini talep edebilirsiniz. Geçerli yasalara uygun olarak bu talepleri karşılamaya çalışacağız.

Kişisel Bilgilerin Saklanması

Daha uzun bir saklama süresi yasalarca gerekli kılınmadığı veya izin verilmediği sürece bu Politikada belirtilen amaçları yerine getirmek için gerekli olan süre boyunca sizle ilgili kişisel bilgileri saklayacağız.

Seçenekler - Pazarlama Listeleri

Bize iletişim bilgilerini verdiyseniz (posta adresi, faks numarası, e-posta adresi veya telefon numarası), sizi e-posta, telefon veya posta yoluyla hizmetlerimiz hakkında bilgilendirmek veya etkinliklere davet etmek isteyebiliriz.

Bizden pazarlama materyali almak istemezseniz, aşağıdaki seçenekleri kullanarak, tercihlerinizi istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz: (i) info@eresinhotels.com.tr adresine bize e-posta göndererek; (ii) bize Eresin Taxim & Premier Hotel, Topçu Cd. No.16, 34437 Taksim - İstanbul adresine yazarak (ve e-posta adresinizi ekleyerek); veya (iii) bizden aldığınız e-postadaki aboneliği iptal et işlevini kullanarak. Uygun olan en makul süre içinde tercihlerinizi güncelleyeceğiz.

Lütfen, yukarıda belirtildiği gibi “katılımınızı geri çekerseniz”, sizi kişisel bilgilerinizi paylaşmış olduğumuz iştirakler, acenteler veya iş ortaklarının veri tabanlarından çıkaramayacağımızı unutmayın (örneğin, katılımınızı geri çekme talebinizin tarihi itibariyle kişisel bilgilerinizi paylaşmış olduğumuz kuruluşlar).

Diğer Bilgiler

 • Acentelik fırsatları ile ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz, marka, mülkiyet türü ve mevcut mülkiyet, parsel boyutu, oda sayısı, yükseklik sınırlaması ve planlama ile devir için zaman aralığı gibi mülk tipiyle ilgili bilgi içeren özel ilgi alanlarınız hakkında bilgi toplayabiliriz.

 • Eresin Hotels'de çalışmak üzere çevrimiçi başvuru yaparsanız, elektronik formdaki özgeçmişinizi, eğitim ve çalışma geçmişinizle ilgili bilgileri, istediğiniz maaş düzeyini, çalışma izinlerini ve başvurunuzla ilgili olduğunu düşündüğünüz diğer bilgileri gönderme fırsatına sahip olacaksınız. İşe girmek için çevrimiçi başvuru yaparsanız, başvuru süresi içinde tarafımızca hakkınızda elde edilen bilgiler, işe alınmak için başvurunuzu inceleme amaçlı olarak veya daha genel yönetim ve araştırma amaçları doğrultusunda bizim tarafımızdan saklanabilir.

Politika Değişiklikleri

Bu Politikada zaman zaman değişiklikler yapabiliriz. Bu politikada maddi değişiklikler yaptığımızda, değiştirilmiş politikayı sitemizin ana sayfasında yayınlayacağız. Politikanın üst kısmındaki tarihe bakarak, bu Politikanın en son ne zaman güncellendiğini öğrenebilirsiniz. Politikamızda yapılan değişiklikler, değiştirilmiş Politikanın sitede yayınlanmasından sonra yürürlüğe girecektir. Bu tip değişiklikler sonrasında sitenin kullanılması, o sırada yürürlükte olan değiştirilmiş Politikanın tarafınızca kabul edildiğini gösterir.

Sorular

Bu Politika veya Eresin Hotels'in kişisel bilgilerinizi nasıl kullandığı konusunda sorularınız varsa, lütfen info@eresinhotels.com.tr e-posta adresi veya Eresin Taxim & Premier Hotel, Topçu Cd. No.16, 34437 Taksim - İstanbul posta adresi kanalıyla bizimle irtibata geçin.

Başa Dön